Duurzaamheid bij Henkel

Onze toewijding om leider te zijn in duurzaamheid zit stevig verankerd in onze waarden. De balans bewaren tussen economisch succes, bescherming van het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid is al decennia lang van fundamenteel belang binnen onze bedrijfscultuur. 

Ons streven naar duurzaamheid is zowel op de lange termijn gericht als zakelijk van aard en het dekt al onze activiteiten door de hele waardeketen heen. We hebben vele jaren geïnvesteerd in doelgerichte inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling en we hebben een uitstekende reputatie opgebouwd als bedrijf met wereldwijde leidersposities op dit vlak. En we zijn vastbesloten om in de voorhoede van duurzaamheid te blijven. Samen met al onze divisies en externe experts hebben we een langetermijnduurzaamheidsstrategie ontwikkeld, 

om één van de centrale uitdagingen waarmee we zullen worden geconfronteerd aan te pakken: groei loskoppelen van grondstofverbruik. De kern van deze strategie is de eenvoudige, maar uitdagende ambitie: om meer te bereiken met minder en onze efficiëntie te verdrievoudigen tegen 2030. Dit vereist dat ieder van ons nieuwe oplossingen verkent en de manier waarop we onze onderneming en activiteiten leiden op de proef stelt. In onze Duurzaamheidsstrategie 2030 bouwen wij voort op onze sterke lijst van verwezenlijkingen en op wat ons in het verleden succesvol heeft gemaakt. We zijn ervan

overtuigd dat op lange termijn duurzaamheid essentieel is voor ons zakelijk succes in de toekomst. 

Onze Duurzaamheidsstrategie 2030: Meer bereiken met minder

Op dit moment leven zeven miljard mensen op onze aarde. Tegen het jaar 2050 zal dit cijfer naar verwachting gegroeid zijn tot ongeveer negen miljard. Om te zorgen dat de toekomstige generaties binnen de grondstofbeperkingen van onze planeet kunnen leven, zal een grote verandering in ons denken nodig zijn.Onze Duurzaamheidsstrategie 2030 in een oogopslag

Duurzaamheid betekent voor ons: mensen die goed leven, en dit binnen de grondstofbeperkingen van de planeet (zoals gedefinieerd door de WBCSD Visie 2050). De wereldwijde menselijke voetafdruk is echter al groter dan de hulpbronnen van de planeet kunnen dragen. De wereldbevolking blijft snel groeien en groeiende welvaart verandert ook de consumptiepatronen. Bijgevolg zal de druk op natuurlijke hulpbronnen de komende decennia dramatisch vergroten. Deze ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen in de toekomst, maar ze bieden ook een groot potentieel: Innoveren en “Meer bereiken met minder”, zonder in te boeten op de levenskwaliteit van mensen, zijn essentieel in het duurzamer worden.

Bedrijven moeten manieren vinden om te groeien en de levenskwaliteit te verbeteren zonder meer grondstoffen te verbruiken en meer uitstoot te veroorzaken. We hebben producten nodig die mensen in staat stellen een goed leven te leiden en waar er tegelijkertijd ook steeds minder materialen voor nodig zijn. Deze gedachte ligt aan de basis van Henkels nieuwe Duurzaamheidsstrategie: “Meer bereiken met minder”. Het betekent dat we onze klanten, consumenten, gemeenschappen en ons bedrijf meer waarde willen bezorgen – tegen een verminderde ecologische voetafdruk. Innovatief en slim denken zullen van essentieel belang zijn bij het volgen van deze strategie.

Externe beoordelingen

Onderzoeksinstituten en duurzaamheidanalisten beoordelen regelmatig hoe bedrijven economische, ecologische en sociale factoren tegen elkaar opwegen. Henkel verwelkomt die externe beoordelingen van de duurzaamheidprestaties, dat resulteert in een grotere markttransparantie. Duurzaamheid over de sectoren heen en ethische indexen spelen ook een steeds belangrijkere rol binnen internationale vooraanstaande markten. De leidersrol van Henkel op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf is bevestigd door verschillende internationale beoordelende organisaties en duurzaamheidanalisten.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Henkel website.