Ochrana osobních údajů

1. Obecná ustanovení
Společnost Henkel respektuje soukromí každé osoby, která navštíví nebo použije tyto  webové stránky. Společnost Henkel shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky, resp. země, kde je umístěno oddělení odpovědné za zpracování dat. Učiníme vše, co je potřebné, k zajištění souladu s těmito právními předpisy.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hyperodkazů na webových stránkách společnosti Henkel.  Společnost Henkel není odpovědná za shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů na odkazovaných stránkách. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

2. Shromažďování, užívání a zpracování osobních údajů
Společnost Henkel shromažďuje pouze ty osobní údaje, k jejichž shromažďování, užívání a zpracování nám uživatel dá svůj dobrovolný souhlas. Projevením svého souhlasu uživatel zároveň projevuje i souhlas s následujícími podmínkami zpracování osobních údajů.

Otevřením těchto webových stránek se některé údaje uchovávají automaticky na našich serverech za účelem správy systému anebo pro účely statistiky a podpory. Tyto údaje zahrnují jméno poskytovatele Vašeho připojení k internetu, v některých případech Vaši adresu internetového protokolu, verzi softwaru Vašeho prohlížeče, operační systém počítače, který používáte k přístupu na naši webové stránky, webové stránky, které používáte k tomu, abyste naše webové stránky otevřeli, webové stránky, které navštívíte během „pobytu“ na naší stránce a v některých případech i veškerá vyhledávaná hesla, která jste zadali k nalezení našich webových stránek.

V závislosti na okolnostech nám mohou taková data umožnit učinit si představu o některých návštěvnících našich webových stránek. Nicméně, v této souvislosti nepoužíváme žádné údaje vztahující se na konkrétní osobu. Takové údaje se použijí pouze pokud byly poskytnuty anonymně. Pokud společnost Henkel převádí údaje externímu poskytovateli služeb, přijmou se technická a organizační opatření, která zaručí, že k jejich přenosu dojde v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, nepoužijeme je, nezpracujeme je ani je nepředáme nad rámec omezení právními předpisy anebo nad rámec Vámi určený ve Vašem souhlasným prohlášení. Vaše údaje předáme pouze tehdy, pokud k tomu budeme nuceni soudním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím veřejné moci.
Jakékoli změny týkající se těchto podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. To Vám umožňuje kdykoli se informovat o tom, které údaje uchováváme a jak tyto údaje sbíráme a používáme.

3. Bezpečnost
Společnost Henkel bude uchovávat Vaše údaje bezpečně a tudíž přijme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití anebo změnám. Smluvní partneři společnosti Henkel, kteří mají přístup k Vašim údajům, aby Vám mohli poskytnout služby jménem společnosti Henkel, jsou smluvně vázáni zachováváním mlčenlivosti o takových údajích a nesmějí takové údaje použít pro žádný jiný účel. V některých případech bude nutné, abychom předali Vaše požadavky propojeným společnostem skupiny Henkel. I v těchto případech bude zachována důvěrnost Vámi poskytnutých údajů.

4. Osobní údaje dětí
Společnost Henkel si nepřeje sbírat údaje o dětech mladších 14 let. Pokud to bude nutné, společnost Henkel na vhodném místě výslovně přitáhne pozornost dětí na skutečnost, že by neměly zasílat žádné osobní údaje společnosti Henkel. Pokud rodiče anebo jiní zákonní zástupci zjistí, že děti, které opatrují, zpřístupnily nějaké osobní údaje společnosti Henkel, žádáme je, aby nás kontaktovali na níže uvedené adrese (viz bod 6. níže), pokud mají být tyto údaje vymazány. Následně zajistíme, aby došlo neprodleně k výmazu takových údajů.

5. "Cookies"
Abychom zjednodušili užívání těchto webových stránek, používáme „cookies". „Cookies“ jsou malé jednotky údajů, které jsou přechodně uchovávány na pevném disku Vašeho počítače Vašim prohlížečem, a které jsou potřebné k užívání našich webových stránek. Informace obsažené v „cookies“ slouží např. za účelem kontroly délky připojení, zejména ke zlepšení navigace, a zajišťují snadné propojení mezi uživatelem a webovými stránkami. „Cookies“, které používáme, neuchovávají žádné osobní údaje. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Tomu se můžete vyhnout změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies uchovaná ve vašem PC můžete kdykoli odstranit vymazáním přechodných internetových souborů (lišta prohlížeče "Nástroje/Další"-"Možnosti sítě Internet").

6. Vaše přání a dotazy/ Zástupce pro ochranu osobních údajů
Společnost Henkel vymaže uchovávané údaje okamžikem, kdy vyprší zákonná anebo smluvní lhůta pro jejich archivaci anebo pokud je společnost Henkel již nevyžaduje. Samozřejmě, můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich údajů. Rovněž máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas s užitím anebo zpracováním Vašich osobních údajů s účinností do budoucna. V těchto případech, anebo pokud máte jakékoli jiná přání v souvislosti s Vašimi osobními údaji, odešlete prosím email anebo dopis našemu zástupci pro ochranu osobních údajů: Mr. Georg Novak, Henkel Central Eastern Europe, Erdbergstraße 29, A-1030 Vídeň, Rakousko (Austria).

Kontaktujte nás prosím tímto způsobem také, pokud chcete vědět, zdali jsme sbírali údaje o Vás, a pokud ano, o jaké údaje šlo. Pokusíme se neprodleně vyhovět Vašemu přání.