Pohádkový zámek

Fairytale Castle - Crafting Video

 • Stupeň obtížnosti
  Stupeň obtížnosti
  pokročilý
 • Věk
  Věk
  7 - 11 let
 • Kdo tvoří?
  Kdo tvoří?
  Rodiče s dětmi
 • Téma
  Téma
  Zábava & hry

Crafting Panel: Add title here

Pohádkový zámek pro princeznu

Vytiskněte, vystřihněte, složte a slepte – váš nádherný zámek je hotový a každá princezna by v něm chtěla bydlet.

Materiál:

 • 1 list výkresu A3
 • 5 párátek
 • lepicí tyčinka Pritt
 • lepicí páska Pritt

Nástroje:

 • nůžky
 • tužka
 • pravítko

Postup:

Krok 1

Vytiskněte všech 7 listů se šablonami. Začněte stavět čtyři přední věže (šablony 1-4). Abyste se při stavbě věží nezamotali, vždy vystřihněte a přilepte části jedné věže a až pak začněte s další věží.

Krok 2

Každá věž se skládá stejným způsobem:

a. Nejdřív opatrně vystřihněte stěny. Čím přesněji to uděláte, tím hezčí zámek bude. Přeložte všechny vytisknuté okraje a zoubky současně. Při skládání šestiúhelníkové věže opatrně naneste lepidlo na zoubek a přilepte jej zevnitř. Vystřihněte párový šestiúhelník a přilepte jej na trojúhelníkové zoubky, čím vytvoříte střechu. Tužka je velmi užitečná pro přitlačení zoubků na vnitřek věže.

 

b. Poté vystřihněte hradní věže. Přeložte všechny okraje a zoubky současně. Slepte hradní věže. Vystřihněte párový šestiúhelník a přilepte jej na trojúhelníkové zoubky, čím vytvoříte podstavec.

c. Slepte věž a hradní věže. Ujistěte se, že hradní věže na každé straně trochu přečnívají.

d. Levá věž má modrou střechu. Opatrně ji vystřihněte. Přeložte okraje a zoubek současně a slepte je. Opatrně naneste lepidlo na okraj střechy a pevně jej přitlačte na vnitřní stranu hradní věže.

 

Page 3

Postup:

e. Věže vedle brány mají speciální patro. Vystřihněte stěny, přeložte a slepte je. Tentokrát přilepte šestiúhelník na zoubky zespodu, čímž vytvoříte podlahu. Přilepte druhé patro s podlahou na vnitřní stranu hradní věže. Naneste dostatečné množství lepidla na vrchní okraj a umístěte hotovu střechu. Opatrně všechno stlačte dohromady. Po zaschnutí lepidla můžete přiložit červenou vlajku na okraj hradní věže. Přilepte žlutou vlajku na polovinu párátka a vsuňte jej do špičky věže. Možná budete muset špičku věže trošičku uříznout, aby se párátko vešlo dovnitř.

 

Krok 3

Pak opatrně vystřihněte stěny zámku (šablona 5). Přeložte zoubky a vytisknuté okraje současně.

Krok 4

Následně musíte spojit stěny a věže:

a. Opatrně udělejte v každé věži dva podélné zářezy. Tečkované čáry vám ukážou, kde zářez udělat.

b. Zasuňte obě dvoupodlažní věže se zářezy přes dlouhou stěnu zámku, napravo a nalevo od brány.

 

c. Poté přilepte ostatní dvě věže na pravý a levý konec stěny. Naneste lepidlo na boční zoubky stěny, zasuňte je, stejně jako věž, a přitlačte všechno dolů na vnitřní stranu. Ujistěte se, že spodní okraj stěny je na úrovni spodního okraje věže, aby byly věže a stěny stabilní.

d. Přilepte dvě kratší stěny na vnější stranu věží stejným způsobem.

 

Postup:

Krok 5

Přeložte velký list výkresu uprostřed a přestřihněte jej napůl. Přilepte dvě poslední šablony (šablony 6-7) na jednou polovinu. Vystřihněte jednotlivé části budovy. Přeložte balkón podél okrajů a zoubků. Značky na zámku ukazují, kde jej máte slepit. Připojte třípodlažní věž ke střeše zámku. Spojte dva další kusy věže, čímž vytvoříte jednu větší věž. Přilepte vlajky na polovinu párátek a přilepte je za špičky věží lepicí páskou.

Krok 6

Rozdělte druhou polovinu výkresu tužkou a pravítkem na 4 pásy:

a. Pak přilepte ostatní dvě věže k pravému a levému konci stěny. Naneste lepidlo na boční zoubky stěny, zasuňte je a také věž a všechno přitlačte dolů na vnitřní stranu. Ujistěte se, že spodní okraj stěny je na úrovni spodního okraje věže, aby byly věže a stěny stabilní.

b. Přilepte dvě kratší stěny na vnější stranu věží stejným způsobem.

 

Krok 7

Přeložte 20 cm široký pásek na levou stranu. Opatrně vytlačte rýhu přehybu. Teď nakreslete dva pásy tužkou a pravítkem podle obrázku. Vystřihněte pásy až k čárám. Teď máte dvě vystupující plochy. Obě současně přeložte dopředu a pak zase zpátky. Kartu opět roztáhněte a dvě vystupující plochy vytlačte ven. Opět spojte výkres, aby byly vystupující plochy vevnitř.

Postup:

Krok 8

Teď přeložte levý okraj 8 cm napravo. Obraťte papír a opět jej přeložte na 13 cm značku. Potom opatrně slepte dva 13 cm pásy. Dávejte velký pozor, aby se vystupující plochy neslepily.

Krok 9

List opět roztáhněte a přilepte ploché části budovy na vystupující plochy: věž na úzkou plochu, zámek na širokou plochu.

Krok 10

Nakonec přilepte stěnu zámku na připravené plochy a váš majestátní pohádkový zámek je hotový.

Tipy a triky:

Čím přesněji vystřihnete části, tím hezčí váš zámek bude. Nejdřív vystřihněte části budovy jenom přibližně. Pak použijte malé nůžky na vystřižení jemnějších okrajů.

Pro rodiče/dospělé:

Vytiskněte šablony na výkres (80-100 g/m2), aby byly části stabilnější.

K dispozici je video, jak model vyrobit.