Sustainability

Udržitelný rozvoj

Jsme odhodlaní být vedoucí silou v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Zachovávání rovnováhy mezi ekonomickým úspěchem, ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností je základem firemní kultury společnosti Henkel již celá desetiletí, což je patrné i z hodnot společnosti. Naše snaha o udržitelný rozvoj má dlouhodobý charakter, je zaměřena na podnikání a pokrývá veškeré naše působení v rámci celého hodnotového řetězce. Naše produkty, výrobní technologie a procesy splňují nejpřísnější normy a standardy. Klademe velký důraz na bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, ochranu životního prostředí a kvalitu života v místech našeho působení.

Společnost Henkel  si díky mnohaletému úsilí věnovanému udržitelnému rozvoji vybudovala v této oblasti pověst společnosti s vedoucím postavením v celosvětovém měřítku. A jsme rozhodnuti i nadále v čele zůstat. Tohoto postavení jsme dosáhli i díky všem zaměstnancům společnosti, které naše společné přesvědčení o nutnosti trvale udržitelného rozvoje pozitivně ovlivňuje v jejich konání a postoji.

Globální výzvy udržitelného rozvoje se stále zvyšují v důsledku růstu světové populace, růstu životní úrovně a spotřeby a s nimi souvisejícím využíváním zdrojů. Je důležité, aby celosvětově růst a kvalita životní úrovně byly odděleny od spotřeby zdrojů a emisí. Tohoto jsme si vědomi a proto tuto problematiku ve strategii společnosti zohledňujeme.

Našim příspěvkem společnosti jako celku je rozvoj inovativních produktů a postupů, které spotřebovávají méně zdrojů, a přitom nabízí stejný nebo dokonce lepší výkon.

S tímto vědomím neustále optimalizujeme všechny naše značky a technologie, ve všech fázích jejich životního cyklu: ve výzkumu a vývoji, při získávání surovin, ve výrobě, při používání a likvidaci.

V rámci výrobků společnosti Henkel se i značce Pritt daří nacházet rovnováhu mezi inovativním řešením a závazkem k trvale udržitelnému rozvoji prostřednictvím vývoje efektivních a ekologicky šetrných výrobků, například:

Lepidla – Lepicí tyčinka Pritt

 • Lepicí hmota obsahuje 90% obnovitelných složek (včetně vody): neobsahuje PVP nebo PVA (komponenty na bázi oleje)
 • Bez rozpouštědel
 • Speciální vzduchotěsné víčko udržuje lepidlo čerstvé po delší dobu: zvýšení životnosti produktu, snížení odpadu
 • Až 3krát silnější než konkurenční tyčinka! *
 • S jednou tyčinkou slepíte až  2,4krát více než s konkurenční tyčinkou **
 • Vypratelná při 30°C.
 • Vyráběn v zařízeních produkujících snížené množství emisí ***

* Okamžitá lepivost v porovnání s konkurenčními tyčinkami, jejichž tržní podíl je v rámci EU > 5%.
** Ve srovnání s největším konkurentem v roce 2011.
*** Dle zprávy o rozvoji společnosti Henkel z roku 2010, www.sd.henkel.com

Korektory - Pritt ECOmfort Roller

 • První korekční roller na světě, jehož kazeta je vyrobena z 89% přírodních plastů
 • Bez rozpouštědel a kyselin
 • Získal 3. místo v kategorii „Bio materiál roku 2010“ na veletrhu v Hannoveru
 • Pohodlná manipulace: boční aplikace a ergonomický tvar

Korektory - Pritt Compact Roller

 • Bez rozpouštědel nebo jiných toxických látek, které jsou běžně přítomny ve většině korektorů
 • Ergonomický tvar
 • Vyráběn v zařízeních produkujících snížené množství emisí *

* Dle zprávy o rozvoji společnosti Henkel z roku 2010, www.sd.henkel.com