Obecné prohlášení

Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost

V dokumentu Vize a Hodnoty, společnost Henkel vyhlásila své odhodlání k setrvání v udržitelném rozvoji v rámci svých firemních aktivit a společenské odpovědnosti. Uznávajíc potřebu harmonizace ekonomických, ekologických a sociálních cílů, Henkel aktivně přijímá odpovědnost v rámci své sféry vlivu, a tím přispívá ke globální implementaci udržitelného rozvoje.
Jako viditelné znamení svého závazku, v červenci 2003 Henkel deklaroval svou účast v iniciativě OSN s názvem Global Compact.

Životní prostředí a ochrana spotřebitele

Ochrana životního prostředí, bezpečnost, zdraví a aspekty kvality se staly nejvyšší prioritou firmy Henkel po celá desetiletí. Neustálé zlepšování v těchto oblastech je nedílnou součástí našeho dokumentu Vize a Hodnoty. Vynikající kvalita našich výrobků znamená více než jen pohodlí a vysoký výkon. Zahrnuje také bezpečnost výrobků a ekologickou kompatibilitu. Obchodní partneři stejně jako zákazníci jsou zvyklí na fakt, že výrobky a technologie firmy Henkel jsou pečlivě testovány k zajištění toho, aby při správném použití byly bezpečné pro zdraví lidí i životní prostředí.

Lepicí tyčinka Pritt: Bezpečná pro děti

Lepicí tyčinka Pritt bez obsahu rozpouštědel oslavila své 40. výročí v roce 2009. Environmentální a ekonomický úspěch: více než jedna miliarda prodaných kusů. Henkel samozřejmě klade velký důraz především na ekologickou kompatibilitu a bezpečnost svých výrobků, zejména pro časté používání dětmi. Lepicí tyčinky Pritt neobsahují rozpouštědla ani PVC a jsou certifikovány v souladu s přísnými právními předpisy pro bezpečnost dětí dle norem EU.

Ekologický Pritt: vyroben z obnovitelných zdrojů

Lepicí tyčinka Pritt je příkladem toho, jak Henkel nahradil suroviny na bázi minerálních olejů vhodnými obnovitelnými surovinami již v rané fázi. V roce 1991 Henkel začal rozvíjet alternativy k mnoha surovinám. Vyhlídka na nalezení náhradní suroviny, která by snížila závislost na polyvinylpyrrolidonu (PVP) na bázi minerálního oleje byla také ekonomicky zajímavá, jelikož velkou poptávku po PVP bylo schopno pokrýt pouze několik dodavatelů.

Kvalita lepidla vyrobeného z alternativní suroviny musela být přinejmenším stejná jako u stávajícího výrobku. Škrobový éter byl identifikován jako potenciální alternativní surovina, jelikož škrob má dobré lepicí vlastnosti, když je náležitě chemicky upraven. Po vývojové fázi a testovacím období dvou let byly spotřebitelské testy úspěšně ukončeny a první generace lepicí tyčinky Pritt na bázi škrobu byla vyrobena. V roce 2000 byl PVP nakonec zcela nahrazen. Celosvětově je Henkel jediným dodavatelem lepicích tyčinek na bázi škrobu.

Bezpečné výrobky, podpořené speciální poradenskou linkou

Kompatibilita výrobků a technologií Henkel se zdravím lidí a životním prostředím je detailně hodnocena. Jedná se o hodnocení vlastností jednotlivých složek, jejich koncentrace v přípravku, a podmínek, za kterých má být výrobek použit. Pokud i přes vhodně navržený obal a podrobné pokyny k použití jsou produkty používány nesprávně, nebo dojde k nehodě, můžou zákazníci a spotřebitelé Henkelu vždy kontaktovat poradenskou službu, stejně jako speciální krizové linky pro případ nouze.
Kontakt

Udržitelný rozvoj

Mnohé žebříčky a ocenění přiznávají firmě Henkel pozici světového lídra v oblasti udržitelného rozvoje a korporátní sociální odpovědnosti (CSR). A protože jsme přijali tyto ideály před mnoha desetiletími, ve skutečnosti již pracujeme na řešení problémů naší doby, jako je rostoucí hrozba klimatických změn. S tímto vědomím neustále optimalizujeme všechny naše produkty a technologie ve třech fázích jejich životního cyklu: výzkum a vývoj, výroba a použití.

Omezená dostupnost vody, energie a jiných zdrojů byly uznány jako globální problém. Přijali jsme tuto výzvu s tím, že podnikáme lokální opatření ve víc než 125 zemích. Naším cílem je významně přispět globální společnosti. Základem pro to je naše vize dělat životy lidí snazší, lepší a krásnější s pomocí našich výrobků a technologií. Naše cesta k dosažení tohoto cíle trvale udržitelným rozvojem a sociálně zodpovědným způsobem je kombinace vynikajícího výkonu s odpovědností vůči lidem a životnímu prostředí.

Některé z produktů a jejich přínos k udržitelnému rozvoji

Lepidla – Lepicí tyčinka Pritt

 • Lepicí hmota obsahuje 90% obnovitelných složek (včetně vody): neobsahuje PVP nebo PVA (komponenty na bázi oleje)
 • Bez rozpouštědel
 • Speciální vzduchotěsné víčko udržuje lepidlo čerstvé po delší dobu: zvýšení životnosti produktu, snížení odpadu
 • S jednou tyčinkou slepíte až  2,4krát více než s konkurenční tyčinkou **
 • Vypratelná při 30°C
 • Vyráběna v zařízeních produkujících snížené množství emisí ***

**Ve srovnání s největším konkurentem v roce 2011.
***Dle zprávy o rozvoji společnosti Henkel z roku 2010, www.sd.henkel.com

Korektory - Pritt ECOmfort Roller

 • První korekční roller na světě, jehož kazeta je vyrobena z 89% přírodních plastů
 • Bez rozpouštědel a kyselin
 • Získal 3. místo v kategorii „Bio materiál roku 2010“ na veletrhu v Hannoveru
 • Pohodlná manipulace: boční aplikace a ergonomický tvar
 • Dokonalé krytí: vylepšená 8,5 m dlouhá prémiová korekční páska
 • Na kopiích nezanechává stíny ani okraje
 • Suchá korekce: text lze okamžitě přepsat jakýmkoliv druhem pera bez rozmazání

 

Korektory – Pritt Compact Roller

 • Bez rozpouštědel nebo jiných toxických látek, které jsou běžně přítomny ve většině korektorů
 • Ergonomický tvar
 • Na kopiích nezanechává stíny ani okraje
 • Suchá korekce: text lze okamžitě přepsat jakýmkoliv druhem pera bez rozmazání
 • Dostupný ve dvou šířkách: pro ručně psaný text (8,4 mm) a pro tištěný text (4,2 mm)  
 • Vyráběn v zařízeních produkujících snížené množství emisí *

* Dle zprávy o rozvoji společnosti Henkel z roku 2010, www.sd.henkel.com